anopheles mygga

Myggor och myggrelaterade sjukdomar i Tanzania

Vid resor till Tanzania bör man vara medveten om riskerna för tropiska sjukdomar och vilka vaccinationer som bör tas innan avresa. Malaria är en av dessa sjukdomar och sprids via myggarten Anopheles, som är mest aktiv på kvällen och natten.

Malaria finns utspritt över hela Tanzania, förutom på högre höjder än 2000 meter där risken för smitta är lägre samt på Zanzibar där sjukdomen anses vara utrotad. Risken för att smittas varierar också beroende på var i landet man kommer att befinna sig och därför bör varje enskild person utvärdera sin risk innan resan tillsammans med en läkare.

Men även om risken är låg rekommenderar vi att man tar med sig ett bra myggnät som man sätter runt sängen. Vissa hotell har myggnät tillgängliga, men för att vara säker på att myggnätet håller bra standard och kvalité rekommenderar vi att man köper med sig ett ordentligt myggnät innan man reser.

Rekommendation nummer två är att man alltid smörjer in sig med myggmedel både under dagtid och kvällstid. Naturliga myggmedel är att föredra, eftersom dessa är mer skonsamma mot miljön och vår hud. Myggmedel som innehåller DEET är visserligen väldigt effektiva, men å andra sidan mycket skadliga för såväl miljö och oss själva.

Vad är Malaria?

Malaria orsakas av en parasit som sprids via myggorna i samband med att de suger blod. Myggarten som sprider Malaria är den feminina formen av Anophelesmyggan. Det finns olika varianter av malaria, varav falciparum malaria är den farligaste. Falciparum malaria är också den typ av malaria som är mest dominant i Tanzania, vilket innebär att det är ännu viktigare att skydda sig så gott man kan.

I dagsläget finns det nämligen inget vaccin mot malaria, istället kan man skydda sig genom att äta malariaprofylax innan man reser samt smörja in sig med myggmedel med jämna mellanrum och så klart använda myggnät när man sover eller vilar i sängen.

Malaria har hög dödlighet och det är helt enkelt inte värt risken att slarva med förebyggande skydd.

Denguefeber

Denguefeber är en annan otäck sjukdom finns omkring de tropiska zonerna i världen. Det finns i dagsläget inget vaccin mot denguefeber och precis som för malaria, så gäller det att skydda sig så gott man kan. Denguefeber har lägre dödlighet än malaria, men får man sjukdomen fler gånger kan det innebära svåra komplikationer och en ökad dödlighet.

Skydda dig mot denguefeber genom att alltid smörja in dig med myggmedel och använd alltid myggnät när du sover. Myggorna som bär på denguefeber sticker såväl under dagtid som kvälls- och nattetid.

Andra myggrelaterade sjukdomar som förekommer i Tanzania

  • Gula febern
  • Chikunguya
  • Rift Valley Feber

Vaccin finns tillgängligt mot gula febern och är i vissa fall obligatoriskt vid inresa. Det finns inget vaccin mot Chikunguya och Rift Valley feber och för att skydda sig på bästa sätt gäller det att alltid smörja in sig och använda ett bra myggnät när man sover.

Leave a Reply